Reeglid


1. KORRALDAJA

Lumiorava kampaaniat „Jõululoos” (edaspidi: kampaania) korraldab Lumiorav OÜ, registrikood 14485076, registrijärgne asukoht Turu tn 30, 51004 Tartu, Eesti, telefon 5688 4113 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas nende reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest ja reeglitest tulenevate nõuete kohaselt.

2. KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

Kampaania hõlmab kõiki lumiorav.ee veebipoest ostetavaid tooteid.

3. OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud (alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

4. KAMPAANIA KESTUS

Kampaania “Jõululoos” kestab: 11.12.2019– 31.12.2019. Auhindu antakse välja iga 50, 100 ja 1000 veebipoest kampaania perioodil 11.12.2019– 31.12.2019 sooritatud ostu järel. Tellimuse numbrit saab registreerida ja kasutada kuni 31.12.2019 kella 23:59:00-ni.

5. KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma lumiorav.ee veebipoest vähemalt 29 euro eest tooteid ja registreerima ostu kinnitusega e-postile saadud unikaalse tellimuse numbri koos oma kontaktandmetega lehel lumiorav.ee/joulud2019. Igaüks võib registreerida lõpmatu arvu unikaalseid oste.

7. AUHINNAD

Kampaania auhindade koguväärtus on 4500 eurot. Kampaania auhinnad on järgmised:

  1. suusareis kahele Andorrasse. Reisi väärtus on 2 500 eurot.
  2. NutriSMART toidutalumatuse testi. Ühe testi väärtus on 99.90 eurot.
  3. Lumiorava tervisekomplekt kuhu kuulub 1 kg magneesiumihelbeid, magneesiumiõli ja D3 vitamiin. Ühe komplekti väärtus on 50 eurot.
(edaspidi koos nimetatud: auhinnad). Auhinnafondi koguväärtus sõltub tehtud ostude arvust.

8. AUHINDADE VÕITMISE JA KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

Registreerimisega võtab osaleja endale kogu vastutuse selle eest, et registreerimisel avaldatud informatsioon on tõene ja täpne. Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise. Unikaalset tellimuse numbrit saab kasutada registreerimiseks ainult ühe korra. Kui osaleja on võitnud auhinna, teavitatakse teda e-kirja teel, millise auhinna ta on võitnud. Võitjate nimed ja auhinnad avalikustatakse ka Lumiorava Facebooki lehel. Auhindade kättesaamine täpsustatakse iga võitjaga eraldi e-maili teel. Kampaania auhinnad antakse välja ainult kindla arvu ostude täitumisel lumiorav.ee veebipoes kampaaniaperioodil 11.12.2019– 31.12.2019. Lumiorava tooted loositakse välja iga 50 ostu täitumise järel ja NutriSmart tervisetestid iga 100 ostu täitumise kuni 1000 ostu täitumiseni. Peaauhind, suusareis kahele Andorrasse antakse välja 1000 ostu täitumise järel. Auhinnad, mis jäävad välja andmata (nt kui auhinna loosimiseks vajalik ostude arv 50, 100 või 1000 ei täitu), jäävad korraldajale.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Korraldaja töötleb kampaania läbiviimisel osaleja isikuandmeid, mille osaleja korraldajale andis, osalejaga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt võitjatega ühenduse võtmiseks, auhindade kättetoimetamise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Osaleja on kohustatud täitma lumiorav.ee/joulud2019 unikaalse tellimuse numbri registreerimise käigus ankeedi, kus küsitakse tema nime, e-posti aadressi ja unikaalset tellimuse numbrit, mille ta sai e-postile tellimuse kinnitusena. Osaleja poolt tema isikuandmete esitamine on korraldaja ja osaleja vahelise lepingu sõlmimise eelduseks. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on korraldaja. Korraldaja võib isikuandmeid edastada kolmandatest isikutest koostööpartneritele, kes aitavad korraldajal kampaaniat läbi viia (nt reklaamiagentuur). Korraldaja säilitab osaleja isikuandmeid kampaania ajal ning kuni kaebuste esitamise tähtaja lõpuni. Aktiivsete kaebuste puhul võib korraldaja säilitada osaleja isikuandmeid kuni kaebuste menetlemise lõpuni. Osalejatel on andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Osalejatel on õigus taotleda korraldajalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Samuti on osalejal isikuandmete ülekandmise õigus. Nende õiguste kasutamisel ning korraldajate poolt vastavate meetmete võtmisel või nendest keeldumisel juhindutakse kehtivast õigusest.

10. MUUD SÄTTED

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel. Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib reegleid. Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate korraldaja kodulehel, sotsiaalmeedia lehel ja muul asjaomasel viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud. Reeglid on kinnitanud Lumiorav OÜ juhatus.